SÚŤAŽE | VZORKY | ZĽAVY
Súťažná osemsmerovka č. 35

Organizátor súťaže: E-zine Humanisti.sk
Trvanie súťaže do: 31.03.2019

Popis súťaže:

Stiahnite si súťažnú osemsmerovku vo formáte PDF, vytlačte a správne vylúštite. Po prečiarknutí 28 slov z legendy ostane 15 písmen, ktoré tvoria tajničku osemsmerovky. Správne znenie tajničky zasielajte do 31. marca 2019 na adresu redakcie.


Súťažte tu: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019010001